Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Midtfjordskjær

 

Midtfjordskjær er fast plass for St. Hans bålet. Sementfundamentet som står på holmen er rester etter en tank der det ble lagret bensin i 1930-årene. Da var det ikke tillatt å lagre bensin i tettbebygd strøk.