Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Leivann

På gården Leivann har samme slekta bodd siden først på 1600-tallet, i 13 generasjoner. Navnene Nils og Søren har gått igjen i 400 år. Leivann er i dag en liten gård, skogen omkring tilhører Egelands Verk i Søndeled. I gammel tid var Leivann en stor gård, men midt på 1800-tallet mistet de det meste av skogen. Eieren av Leivann som hette Nils eller Søren hadde inngått en kontrakt om levering av skipsmaterialer til en skute som ble bygd i Ormdalen. Han kom ut for en ulykke, han frøs i hjel på Varøya utenfor Risør på hjemveien fra en bytur like før jul. Enka maktet ikke å levere tømmeret, og skipsrederen tok til seg skogen for brutt kontrakt. Det var harde bud. I gammel tid var Leivann en mye brukt ferdselsvei. Eidsvann og Leivann går tvers over Levangshalvøya og er en eldgammel vannvei. Navnet Leivann betyr vannet der leia eller veien går.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø