Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Kivletrappene

Trappene ble bygd av Knut Tveit etter oppdrag fra kommunen rundt 1910. Da Ragnar Kivle åpnet sin kolonialforretning i 1934, falt det naturlig for mange å kalle disse trappene etter ham. Grunnen til dette var antakeligvis at det var kolonialforretningen til Kivle man først støtte på. Det som er vanlig at den som bygde trapper eller lignende til offentlig bruk, fikk disse oppkalt etter seg. Ville ikke da det riktige navnet bli Tveittrappene.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø