Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

JesperJesper er to øyer som ligger ca. 2,5 km. vest for Jomfruland fyr. De små holmene som ligger ved Jesper er Sukkertoppholmene og den nordligste kalles Sukkertoppen. På alle holmene og over store deler av Jesper er det pegmatitt forekomst. Bruddet/gruva på Jesper er en av de eldste i skjærgården. 1700-tallet var det en roskysstasjon på Jesper, som hadde plikt til å ro reisende vestover til Portør og østover til Kjønnøya i Bamble og om nødvendig til Helgeroa på Brunlanes. Reisetrafikken langs kysten foregikk med robåter med seil. Stasjonen hadde nattlosji med sjenking av brennevin. I 1733 var Kong Kristian den sjette på besøk i Kragerø i to dager. Han ble rodd til Helgeroa av Morten Jensen fra Jesper, men det var utvikling også den gang og rostasjonen ble overflødig og lagt ned og husene ble revet. Først i 1916 da en Høyer kjøpte holmen ble det satt opp hus igjen på holmen. Navnet Jesper kan vise til et berg som har likhet med issen, den øverste del av hodet..

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Jesper.

Jesper.

Jesper.

Jesper.

Jesper.

Jesper.

Jesper.