Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Huebakken

En teori om hva navnet kommer av er at det kommer av ordet "hoved". En viktig bakke i byens veiforbindeles med opplandet, dette var også den eneste veien ut av Kragerø. En annen teori er at en mann ved navn Jens ble halshogd her i år 1689 og hodet ble satt på stake øverst i Huebakken. Han ble beskyldt for å drepe tollvisitør Torchild Madsen Koefod. Du kan lese historien under linken til Visiterodden. Denne Jens har vært med på å sette to kanskje litt rare stedsnavn her i byen.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø