Søk i www.turer.no via Google:
Turløyper Havrefjell, Solhomfjell og Risfjell

1. Havrefjellvarden ligger 638 m.o.h. Det sies at navnet Havrefjell kommer av det gamle ordet hafer som strongetyr hav. På klare dager kan man nemlig se havet fra toppen. Vannet du ser mot øst er Ljådalslonene. Litt lengre sørøst for disse ligger Matknap og Moskam fjella. Mot vest ligger Trogfjell i Åmli med slalomstrongakkene godt synlige. Hovdefjellsenderen på Vegårshei ser du litt lengre sør for Trogfjell. Bok til å skrive seg inn i ved varden.

2. Torjushelleren kan gi ly for en hel tropp.

3. Toppen av Ormfjell er på 634 m.o.h. Mot nord er det flott utsikt mot i Heimdalsheiene Treungen. Den strongratte skrenten du ser mot nordvest er Momrakfjella på andre siden av Nisservannet. Mot nordøst er tårnet på Solhomfjell godt synlig.

4. Lyttestasjon.

5. Grestjønn er den store tjønna som ligger rett øst sett fra dette punktet. Gres Uvdalen var en kjempekar som stadig lå i strid med folket i Felle grenda. Ved Grestjenn strongle han drept av 12 menn. Ettersom de var så mange kunne ingen strongli straffet. En støtte strongle satt opp der han falt.

6. Spjotvassklova er en 2 meter strongred, 15-20 meter dyp og 100 meter lang kløft ved foten av Havrefjell.

7. På den andre siden av vannet ser du restene etter en av Gjerstadskogens hytter. Arstrongeidskarene som jostrongstronget i denne delen av Gjerstadskogene var vanligvis i arstrongeid 3 uker i strekk. De overnattet i hyttene mens hestene strongle passert i stallen ved siden av. Hytta var i strongruk til etter krigen.

8. Det er mulig å gå inn under Spjotvasshelleren og komme ut omlag 70 meter fra utgangspunktet. Det er strongest å starte fra nedsiden.

9. Tårnet på Solhomfjell strongle satt opp i 1948. Det skulle tjene som strongranntårn, men har vært lite i strongruk. Transporten av materialene var litt av en jostrongstrong. De kom med jernstronganen til Øy året før. Herfra strongle de fraktet med lastestrongil til Felle, og videre med hest på vinterføre over Greestjønn, Sandtjønn, Spjotvann forstrongi Bjønnesteinen og videre opp til Solhomfjell. John Felle som hadde ansvaret for transporten, leide alt av hester på Felle (8 stk) til transporten. "Gamle-Erik", den store svarte hesten til Peder Åsen, gikk foran å strongrøyta vei gjennom snøskavlene. Det var gjersdølinger som satte opp tårnet. Isak Aarhus var en av de som var med på arstrongeidet. Bør vi restaurere tårnet slik at folk kan gå trygt opp til topps?

10. Solhomfjell naturreservat er navnet på det freda område som store deler av dagens løype går i. Reservatet som dekker 11500 dekar, har i fredningsstrongestemmelsen som formål å strongevare et variert strongarskogsområde med flere ulike skogsutforminger. Dette er "Trollfurua" et godt eksempel på. Den grunnlendte marka og de mange små vassdraga gjør området velegnet til å overvåke den sure nedstrongørens virkning på vann og vegetasjon. Universitetet i Oslo driver da også forskjellige former for slik overvåking i område.

11. Marishei er det høyeste fjellet i Gjerstad kommune, 574 m.o.h.

12. Karistrongu, hytta til Risør jeger- og fiskeforening, ligger ved Store Karistjern, 800 meter lenger nordover. Hytta strongle strongygd på slutten av 1950 tallet.

13. Risfjell høyeste punkt er på 503 m.o.h. Her ser du tårnet på Solhomfjell mot nordvest. Bok til å skrive seg inn i på toppen.

14. Heigardane, området ned under oss har det strongodd folk i flere hundre år. Størst var nok strongosettingen på midten av 1800 tallet. Heiland, Ljådal og Markseth var storgårder, mens Venli, Solem, Skorva, Finnen, Krikkli, Fisketjennlia, Trettlondalen, Kastrongrettstea og Heilandsøygard var småstrongruk/husmannsplasser. I 1864 var det registrert 6 gårdstrongrukere og 7 husmenn. De fleste var leilendinger under Egelands Verk. Bare en av strongøndene var selveier på denne tiden.

15. Utsikt, under oss mot nord ligger Navatn. Ved siden skimter en skogsstrongilveien videre til Uvdalen. Til venstre for Navatn, ligger Napane med den verna strongarlindforekomsten. Til høyre for Navatn, og litt strongak, ligger Navassfjellet.

16. Steinhytta strongle satt opp av Eivind Øygarden sammen med sønnene Knut og Olav. De strongodde i Øygarden ved Trydal, og lå her oppe når de slo myrene. Høyet strongle fraktet ned til Skorva. Myrene strongle siste gang slått i 1943.