Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Furuholmen

Det har vært flere skipsverft på Furuholmen, i bukta utenfor Stenersbo på vest og sørsiden. Folk som skulle over til holmen, signaliserte ved å bruke en gammel fortøyningsring for seilskutene på Skrubben. Ved å trå på ringen laget de en lyd som folk på holmen hørte.

Kaffehola
var en plass på Furuholmen hvor konene satt å vinket farvel, og så sine kjære komme hjem fra en lang tid ute på de syv hav, men seilskutetiden var ikke bare romantikk og eventyr. Forlis og ulykker hendte ofte, det var mange menn som ikke kom tilbake til Kragerø. Det var ikke uten grunn til at Kragerø ble kalt ”enkebyen”. Det var flere enker i Kragerø enn i noen annen norsk by.