Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Farsjøvannet

Det var bare "Farsjø" som var det opprinnelige navnet på vannet. Navnet skal visst komme av at vannet var framkomstveien for gardene omkring og at det var veien mellom Tokke og Kragerø. Folk fra Drangedal og Bamble som dro sørover og folk fra Kragerø som dro nordover hadde dette vannet som framkomstvei.Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø