Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Dypedalsgruva

Apatitten i Dypedalsgruva er rød. Apatitten kan ellers være grønn eller blåfarget. I de store gruvene ved Ødegårdens Verk i Bamble var apatitten gulfarget. Rutilen i Dypedalsgruva er rødbrun. I Lindvikkollen ble det tatt ut metalliskfarget rutil fra en feltspattrik bergart som ble kalt Kragerøitt.

Det finnes 3 gruver i dette område. Løkka gruver med innslag fra krysset Løkkebakken / Tevannsbakken, med Tevannsbrønnen i nærheten. Haukedal gruver med innslag på Fugleheia hvor gruvegangene går i retning av de 2 andre gruvene, og til slutt Dypedalsgruva. Dypedalsgruven ble ryddet og gjort tilgjengelig for allmennheten i forbindelse med Kulturminnedagen 1997. Fra 21 juli 1997 er Dypedalsgruva museumsgruve. Der finnes eldre karer i Kragerø som skal ha gått inn i tunnelåpningen i Løkka gruver og kommet ut ved Dypedalsgruva på 1930-tallet. Deler av gruven er i dag tettet igjen med løsmasser. I 1940 ble både Dypedalsgruva og Løkka gruve tatt i bruk som tilfluktsrom. Den store hallen i Løkka gruve kunne romme 300 mennesker. I gruvene har det vært utvunnet Apatitt, Rutil, Hornblende og Feltspatt i tidsrommet 1854-1940. Det er i dag ingen som vet hvor gruvegangene går, eller hvor brede, lange og mange de er. I gruvene har det gått flere ras, hvor et sprengningsuhell i 1940 satt en stopper for videre drift. De sprengte et bergfeste, og en morgen de kom på arbeid, var hele henget rast ned, så vi måtte slutte hele driften. Tor Kivle var den siste som drev Dypedalsgruva. Vi kom da over noe ganske interessant i det vi fikk se en synk østover på hengsiden. Denne var nok for lengst gått i glemmeboken. Gruva har derfor vært større enn den ser ut i dag". Det har også i det siste rast ut store steinblokker i gruva. Forsøk på å sammenknytte de 3 gruvene har vært gjort, men hvor langt planene kom er det vel ingen som vet i dag. Derfor synes det meg vanskelig, for ikke å si helt umulig for en geolog å avgjøre om det er mulig å sprenge i fjellet med mindre de har røntgenutstyr for å kartlegge alle hulrom i fjellet.

Rutil


Apatitt