Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Sannidal bygdetunHovedgrunnen til stiftelsen av Sannidal Historielag var utgivelsene av bygdebøkene. Skrivingen til disse ble avsluttet i 1920-årene og ble senere gjort ferdig i bokform. Og i forbindelse med historielagets stiftelse ble bydetunet åpnet i 1949 . Det var Torkel Tande som fikk ideen, da han så et slikt i Trøgstad i Østfold. Sannidal Historielag fikk plassen i gave av Stina og Thomas Wastøl. Fra 1949 – 1980 ble det satt opp syv bygninger, det er: Kvernhus fra Wåsjøseteren, stolpebu fra Barland, låve fra Midtgården i Farsjø, stabbur fra Mo, stue fra Dobbedalen i Holtane, våningshus fra Østre Hegland og badstue/korntørke fra Østre Hegland.

Medlemsbladet til Sannidal Historielag heter Arven og ble første gang utgitt i 1981. Bladet kommer ut med tre nummer i året, og er en slags fortsettelse til bygdebøkene.

På bygdetunet ligger også noen kjempstokker, bl.a. Dobbedalsgrana. Grana ble felt ca 1990 og ble målt 35 meter lang, omkrets nederst 2,73 meter og kubikkinnholdet 8,6, som er norsk rekord. Grana ble ca 160 - 170 år gammel.