Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

BukkholmenBukkholmen i Hellefjorden var så vakker at den ble kalt for "Blomsterholmen i Hellefjorden". Navnet Bukkholmen skal visstnok komme av at det for mange år siden gikk sauer og en bukk og beitet her.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.