Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

BlindtarmenBlindtarmen ble laget i forbindelse med den nye anlagte jernbanen i 1927. Den opprinnelige planen var å fylle helt inn til bryggene, men forskjønnelsesrådet fant ut at det kunne bli fint med en fjordarm, som fikk navnet Blindtarmen. I 1960-årene kom bygningsrådet med et forslag om fylle igjen Blindtarmen og ta bort bybrua som ble satt opp i 1872, i mangel på parkeringsplasser og hele bybilde ville bli forandret og byen hadde mistet sitt serpreg. Blindtarmen var ikke så gammel at den er verd å spare på av den grunn, ble det sagt. Det de glemte er at hele sjøsiden langs Blindtarmens innside er noe av det eldste i byen, og den må ha vann foran seg for å komme til sin rett. Hva ville Tollboden vært om Blindtarmen ble fylt igjen. Tollboden som er fra 1783 og bygningen i hagen fra 1609, ble fredet i 1947.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø