Søk i www.turer.no via Google:

Berg

Berg-Kragerø museum
Kragerø Museum holder til på Berg som opprinnelig var familien Homans sommerbolig og lystgård. Berg ble testamentert til byen i 1943 med bygninger og innbo av høy kulturhistorisk verdi. Hovedbygningen som er oppført ca. 1800, ligger i vakre omgivelser ned mot Hellefjorden. Eiendommen er på nærmere 700 mål som byr på gode muligheter til spaserturer og sjøbad.

Den gamle eika
Inne på Berg-Kragerø museum står det i bakken ned mot sjøen en kjempeeik. Det er et svært gammelt, men det er umulig å fastslå nøyaktig hvor gammelt dette treet er. De som har greie på slikt, mener det ikke er utenkelig at det er 1000 år gammelt. Eika har opplevd mye historie, f.eks da Olav "den hellige" falt på Stiklestad var eika et ungt tre på ca 50-70 år. I mange år har vært mulig å stå inne i eika.

"Bestas" hus
I 1982 ble "Bestas" hus ved Kammerfosselva revet, det er en typisk arbeider- og tømmerfløterbolig. Det var Knut Buen, Håkon Finstad og Bjørn Sandberg som sto for forberedelsene. Under dette arbeidet ble det oppdaget noen riper i et av vinduene. Det var ripet inn et årstall 1874 og et navn Lars Johnsen. Ettersom skriften står på hodet fra utsiden, må Lars Johnsen ha gjort dette i forbindelse med at vinduet ble satt inn. Kanskje ble huset ble bygget om i 1874. Det var Sofie Langtvet, Kammerfoss som bodde i huset til sin død. Det var Knut Buen som sto for rivingen og gjennoppføringen på Berg. Han har erfaring fra slikt arbeid tidligere. Blant annet sto han for jobben med å flytte kornbua fra 1823 som sto på Øya til berg i 1949.
I 1983 sto Knut Buen for gjennreisingen av huset på Berg med hjelp av Ole Martin Tangen. Det fikk en fin plassering med utsikt mot vannet fra stua og heia opp bak huset som det sto i Kammerfoss. Nå for vi se om Berg-Kragerø museum greier å ta vare på huset.

Kornbua
Kornbua er fra Vestre Øya og ble bygget som en del av et større anlegg av Georg Dahll i 1823. Med i anlegget hørte en vindmølle som ble satt opp i 1828 og brant ned i 1830. Kornbua kom til Berg i 1949. I Kornbua ble kornet lagret før det ble fraktet opp til Mølla på toppen. Det er mange innskripsjoner på bygningen, de fleste er nesten borte etter mange år.

Ankeret
I 1974 ble det hevet et anker på stedet der det finske barkskipet Valona forliste og plassert ved Kornbua på Berg-Kragerø Mueum. Ankerets minneplate har følgende inskripsjon; "- og mang en sjømanns liv fikk dødens krans av tang og siv". Ankeret ble avduket på Berg med en et enkelt arrangement en 17.mai. I forbindelse med vrakauksjonen etter Valona i 1908 året etter forliset, ble ankeret solgt. Ankeret som ble hevet i 1974 ble funnet i balasthaugen etter Valona, og den ene kloen manglet. På grunn av defekten kan ankeret muligens vært brukt som ballast på Valona.

Riggerbua
Riggerbua fra Rømerverven er enda en bygning som ble flyttet til Berg i 1976. Bua er en skuteverv som i sin tid sto på Marienlyst, ytterst på odden mot Valberg. Den ble revet når det nye sykehuset skulle bygges. Riggerbua ble satt opp midt på 1700-tallet og tilhørte Peter Andreas Heuch (1756-1825). Han overdro det senere til sin svigersønn Abraham Georg Rømer (1781-1852). Etter ham fikk stedet navnet Rømerverven. Her ble master, rær og rundholter med tilhørende tauverk stelt og reparert. Alle skutene som var innon riggerboden, fikk navnene risset inn i bjelkene. Det er vel mulig å se disse inskripsjonene ennå? I det tidspunktet Riggerbua ble satt opp, var det Gunnar Øverland som forvalteren på Berg. I bua ligger den gamle koggen til Johan Johansen, "Fram". Koggen har i mange år pløyd sjøen i Kragerø-skjærgården.