Søk i www.turer.no via Google:

Dalsfoss.

Dalsfoss.

Langmo.

Øverland.


Svenum, Dalsfoss og Langsjø

2015: Vi parkerte bilen ved Kragerøs eneste bru av sitt slag. Herfra gikk vi på Svenumveien forbi grenda på Dalsfoss, og opp til Langmo. Fra Langmo går det en smal skogsvei langs Nedre Toke, opp til Øverland. Før husene på Øverland, tar vi av til venstre på sti/traktorvei. Det er en liten stigning før det flater ut. Nedover mot Øygårdsmyra går vi igjennom et stort hogstfelt. Det kan være vanskelig å finne gamle stier i hogstfelt, men det gikk greit her. Nesten nede ved Øygårdsmyra tar vi til venstre og bort til den gamle Kragerøbanen. Her går det en liten vei opp til selve skinnene. Stien går videre langs på nedsiden av skinnene. Det som er spesielt, stien går inn i en tunnel under Kragerøbanen, det er skutt ut en bred tunnel inn i fjellet. Stien går videre bort til en liten hytte ved Langsjø. Hvorfor denne tunnellen? Ved skinnene står det en liten ventebu? Den er i ferd ved å flate ut. Vi går på skinnene langs Langsjø, sjøen er veldig lang og smal. Vi kommer til Kollbånn. Her skal vi ta av, men først tar vi en rast ved en flott plass ved Langsjø. Vi går under undergangen og inn i en flott granskog, over en myr mellom Lille og Store Neslandstjenn og bort til gården Svenum. Fra Svenum er det bare et lite stykke på vei til bilen ved trebrua. Runda er ca. 7 km og 2,5 i gangtid. Flott og variert runde!


Veien mot Øverland.

Øverland.

Her ser vi Gåseknatten.
 

Rundtur Svenum, Dalsfoss.

Rundtur Svenum, Dalsfoss.

Skinnene langs Langsjø.

Rasteplass ved Langsjø.

Undergang ved Kollbonn.

Rundtur Svenum, Dalsfoss.

Svenum,.

Svenum.

Svenum.

Dalsfoss.

Dalsfoss.

Dalsfoss.
kartutsnitt