Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SvenskeholmenSvenskeholmen ligger i Bråtøybukta og har kun det smale Hexebergsundet som skiller øya fra Dypsundholmen og Skåtøy. I Hexebergsundet var det tidligere et båtverksted som ble drevet av Julius Hexeberg. Så var det navnet Svenskeholmen, hvis man går langt tilbake i tid skal det ha vært to svenske brødre bosatt på holmen. Og da den ene døde og den andre skulle frakte sin døde bror til kirkgården (Skåtøy kirke), så gikk transporten igjennom isen og bror nummer to druknet. Litt usikkert om historien er sann, men holmen har fått sitt navn fordi det bodde svensker her.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Svenskeholmen.

Svenskeholmen.

Svenskeholmen.

Utsikt mot Skadden.