Søk i www.turer.no via Google:

Kragerø Turlag.

Svarttjenndalen, Lia.

Tar av inn i granskogen.

Svarttjenndalen, Lia.


Svarttjenndalen - Lia
30. september 2018

22 turfolk møtte opp ved Gofjell. Turguide Nils Arne tveit fortalte litt historie om plassen Gofjell. Her har det vært blant annet skole, butikk, sagbruk og kafeteria, som de fleste husker i dag. Gofjell Veikro ble åpnet i 1963 som en heldøgnskafeteria med overnattingsrom. (Les mer om Gofjell på siden om Hull). Vi begynte å gå langs Helleveien mot Brødløs. Tar av til høyre til Langkjerr, stien går gjennom flott granskog. Her skal det ligge en gammel jerngruve, tror det er bare et hull i bakken med mye skrot i. Vi kommer ut på Helleveien igjen. Her tar av til Svarttjenndalen. Fra Svarttjenndalen går det vei videre opp til Løveråsen med god utsikt. Vi går videre bort til Rullemyr, en gammel boplass. Huset som står der i dag ble bygd på 50

-tallet. Herfra går vi på skogsveier mot Ramslien. Her ser vi på en inskripsjon i fjellet fra 1870. Vi går videre mot Krokvann, hvor det ble en pause som vanlig. Tømmerhytta som står her ble brukt til å gjemme flyktninger under krigen. Det var Egil Midtgaard som eide hytta den gang. Tror det er noen fra Oslo som er eiere i dag. Vi gikk tilbake på gamle skogsveier og ut på Lienveien, her stoppet vi opp. Nils Arne fortalte litt om den store Glimmergruva i Skjerkedalsheia. Vi tar av til Ramsdalen og Torrkjerr. Har hørt noe om en inskripsjon her også, men aldri funnet den. Stien over her er noe grodd igjen, men greit. Vi kommer ut ved Gofjellkilen og Gofjell. Her går det veier til høyre, opp til toppen av heia hvor man kan se rester etter en boplass. Huset som sto der, står nå nede ved Gofjell. Flott tur!


Svarttjenndalen, Lia.

Svarttjenndalen, Lia.

Ut av granskogen.

Svarttjenndalen.

Svarttjenndalen.

Svarttjenndalen.

Rullemyr.

SLia.

Mot Krokvann.

Tømmerhytta ved Krokvann.

Krokvann.

Slapper av ved Krokvann.

Pause ved krokvann.

Krokvann.

Krokvann.

Svarttjenndalen, Lia.

Svarttjenndalen, Lia.

Fremme ved Gofjell.

Fremme ved Gofjell.

Takk for turen .

Svarttjenndalen, Lia.