Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

StyrmannsholmenVed krafitig uvær rundt 1900 forliste et skip ved Styrmannsholmen, styrmannen hoppet overbord med ei line, for å forsøke å svømme i land og redde mannskapet. Han kom aldri til land. Mannskapet ble reddet av folk på land etter at en av losene på Portør hadde lykkes med å svømme ut med en line. Mange tror det er denne hendelsen holmen har fått navnet fra, men Styrmannsholmen har eksistert på kart lenge før denne hendelsen. Det var to små skjær rett utenfor Styrmannsholmen som traff båten i uværet, de fikk navnet Ørna etter båtens navn. På toppen av Styrmannsholmen står det en stor varde som blir kalt av sjøfolk ”tønna på Styrmannsholmen”. Staten kjøpte holmen av Grieg-Gyldendal og er nå et friareal. Den tidligere Grieg-Gyldendal eiendommen hadde flere holmer og skjær utenfor Portør. Urholmen, Navnløs og områder langs sjøen på fastlandet var med i kjøpet.


+.

+.

+

+