Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

StussholmenStussholmen ligger 2 km. fra Jomfrulands nordligste odde. For ikke så veldig mange år siden var det flere fastboende her. I 1875 var det 9 fastboende på øya, nå i 2006 er det kun en fastboende igjen. Midt på 1800-tallet var det tollstadjon her ute før den ble flyttet til Arøy. Tidligere har det også vært beite for okser her ute. Stutsholmen kommer trolig fra dyrenavnet stut. Det er et vannstandsmerke fra 1839 likt det som er på Gunnarsholmen.
I 1970 hadde Sjøfartsmuseet en ekspedisjon ved gamle uthavner og ankringsplasser langs kysten. Under oppholdet i Kragerø ble det foretatt dykking ved Stutsholmen, her ble det funnet potteskår som stammer fra 1300-tallet. Sannsynligvis kommer pottene fra England, men det er også mulighet for at det er nordisk.
Her har det også vært steindrift, det ble tatt ut feltspat og kvarts. Bruddet ligger ved stranda, bare noen få meter fra vannflata. Her var det plass til skip som kunne fortøye ved brudde.

Kart 1712 IV Kragerø 1:50 000 eller Turkart Kragerø


Stussholmen.

Stussholmen.

Stussholmen.

Stussholmen.

Stussholmen.

Stussholmen.

Stussholmen.