Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

4

Strand - Måneliheia - Vadfoss
24. oktober 20101. Hyttefeltet ved Rødlandet, Strand.
2. Hyttefeltet ved Rødlandet, Strand.
3. Ved Strandveien.
4. Her ser vi Strandgården i bakgrunn.
5. Ismur ved Strand.
6. Gammel boplass under Måneliheia.
7. Gammel boplass under Måneliheia.
8. Gammel boplass under Måneliheia.
9. Her krysser vi veien som skiller Måneliheia og Sollia.
10. Stien mot Langvann.
11. En liten informasjon om hva de tok ut av stein på Gruveheia.
12. Ved Aarømyra, gammel boplass.
13. Aarømyra.
14. Et av gruvehullene på Gruveheia.
15. Stien langs Måneliheia.
16. Stien mot Langvann.

En av høstturen til Turistforeningen gikk i nærområdet hvor jeg bor, på Måneliveien ved Helle. Sam Lunøe var turleder. Vi var en gjeng på 9 som startet ved Kruse Smith, men det kom 7 stk til etterhvert. Vi gikk inn til det artige hyttefeltet på Rødlandet. Her er det et nettverk av stier og bratte trapper, hyttene klorer seg fast på alle de små fjellknattene. Midt i hyttefeltet lå det en stor isdam, som du kan se på de høye steinmurene. Turen gikk videre forbi Strandgården og ned til Strand, her er det også store steinmurer etter isdammer. Herfra går det en gammel, litt ukjent sti på utsiden av Måneliheia som kommer opp i enden av Måneliheia. Her må vi krysse hovedveien for så å ta stien mot Langvann og Aarømyra, her ble det tid til en liten rast. Vi var innom den gamle boplassen Aarømyra før vi tok turen over Gruveheia og ned til hovedveien. Turen var på 8-9 km.5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16