Søk i www.turer.no via Google:
BAMBLE KOMMUNE

Stokkevannet rundtVi parkerte bilen ved bensinstasjonen ved Stokkevann. Vi startet turen sørover mot Tangvall i lett terreng langs vannet. Flere flotte bade- og fiskemuligheter. Stien rundt Stokkevann er tilrettelagt og merket av Rugtvedt og Stokke Vel. Etter istiden lå vannet under havnivået.
I sørenden ved Tangvall ligger den store og restaurerte Tangvall mølle, det anbefales å ta en liten tur bortom. Vi følger Tangvallveien videre oppover og rundt en krapp høyresving. Stien tar av veien til venstre. Nå følger stien den gamle postveien fra 1689 mellom Brevik og
Kristiansand. Pass på å ta til venstre et stykke oppe i bakken, hvis man skal få med seg utsiktspunktet på Hekkelsberg. Her er det satt opp bord og benker.
Vi fortsetter videre i flott skogsterreng med flere utsiktspunkt. Når vi nærmer oss Høgenheitoppen blir det noe mer kupert, stien følger kanten av stupet bortover. Flott utsikt. Stien går bratt ned mot hovedveien. Herfra er det bare å følge veien til bilen. Runden er ca. 10 km og 3 timer gange. Se kartutsnitt for severdigheter. God tur!

TEKST TIL NUMMER PÅ KART:
1. Parkering ved Telemarksporten.
2. Ca. 6000 år gammel steinalderboplass. Den store tavla beskriver plassens historie og områdets geologi. Bemerk den lyse ”permklatten” ca. 280 millioner år gammel, oppe i fjellsiden.
3. Rester av oldtidsvei (hulvei) til ventre for stien. Deretter går stien over en gammel stevneplass.
4. To ”tyske” skytterstillinger fra 1943-44.
5. I lia øst for stien er det muligheter for funn av fossiler.
6. Her ble ”Høgenheiprinsessen” kremert for ca. 1800 år siden. Utgravd våren 1998.
7. Det kjente Høgenheifeltets største haug.
8. Spennende mur, ikke eiendomsgrense. Sannsynlig bygdeborgmur. Det hellelagte partiet innenfor muren kan skjule en grav. Må ikke røres!
9. Høgenheitoppen. Utsikt til Helgeroa, Eidangerfjorden, Frier, Lifjell og utover mot Jomfruland.
10. Stor parkeringsplass.
11. Apaldokka. Gammel husmannsplass under Gjerstad. Bygningen som står der nå, er rester av sommerfjeset til Hjalmar Tande.
12. Toa. Her vasket konene fra Krabberød klær. Nær Toa ligger ”Fantehola”. Ole Høyland skal ha overnattet her. Hulen ble brukt som lager for spritsmuglere under forbudstida (1916-1927).
13. Høljes plass. Også en gammel husmannsplass. Det var kanskje folk fra Bø som bodde her en kortere tid. (G.L. Olsen)
14. Her lå pumpehuset til Brevik kommune.
15. Her lå pumpehuset til Langesund kommune
16. Signes hage. På en liten hylle nesten nede ved vannet, bodde Signe alene med noen geiter. Grunnmurene til huset og fjøset er fortsatt synlig. Bambles mest utilgjengelige boplass. Signe arbeidet endel på gårdene på begge sider av Stokkevannet.
17. Her er vi kommet inn på postveien fra Brevik til Kristiansand. Den ble åpnet i 1689.
18. Hekkelsberg. Flott utsiktspunkt.
19. Gamle Tangvaldkleiva. Eneste kjørevei fra Bamble til Langesund fram til midten av 1880 årene. Det ble blant annet kjørt isblokker fra Stokkevannet til Langesund opp her. Steinen i svingen ble kalt ”Prestesteinen”. ”En prest var blitt felt der” G.K. Folkestad 1930. Ved å gå ned Tangvaldkleiva forlater vi Kambrosilurfeltet og kommer ned på det langt eldre grunnfjellet, som er 1200-1500 millioner år gammelt.
20. Verneområde for edelløvskog.
21. Tangvall Mølle. Telemarks fineste restaurerte mølle. Det har vært mølledrift her i flere hundre år. Etter stor dugnad innsats kan mølla nå igjen kjøres med vannkraft.
22. Mølleåsen. Utsiktspunkt med sittebenker.
23. Koraller fra tiden da havet sto over Stokkevannet og inn i Frier. (Korallene er ikke synlig ved normal vannstand.)
24. Gammelt skjerp drevet på svovel- og kobberkis. (A.O. Larsen)
25. Beverhytte.
26. Stokkås. Utsikt fra Frier i nord til havet i syd. De gamle murene må ikke røres.
27. Interessant geologisk eksplosjonbreksje.
28. Svartorkjærr rasteplass. Her krysser vi forsiktig E18 og går gamle riksvei 40 og deretter gang/sykkelvei tilbake til Lasses.
29. Denne kjellermuren er rester etter Bamble kommunes potetkjeller under 1. verdenskrig.
30. Stokkevannet. Meget godt fiskevann med sik, røye, ørret, tryte (abbor), planke (sørv), gjedde, sut, ål og stingsild. Fra 1850 årene ble det eksportert is fra Stokkevannet. ”Stokkevannet kan forsyne hele Europa
med is” sto det i en Breviksavis dengang. Isen ble eksportert ut fra Omborgsnes.
31. Ved utløpet av ”Missisippi” er det rester av mur til mølledam.
32. ”Pinnen” God gammel fiskeplass. Her fisket Pernille Nystein med snøre og mark ei tryte på 2,2 kg!
33. ”Urberget” Grei fiske- og badeplass for svømmedyktige.
34. Her klargjører Velforeningen et stort og fint område for bading og rekreasjon.

 Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.

Stokkevannet rundt.
     
kartutsnitt kartutsnitt