Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Stembustølen285 m.o.h. Bra utsikt fra toppen, kan se bl.a Jomfruland. På toppen er risset inn et grensemerke i fjellet. Det er risset inn årstallet 1783, S og en K, det står for Svenum og Kurdøla. Et lite stykke syd-syd-øst for toppen ligger Storstein (bilde under), en kjempestein til minne om istida. Vestre side av Stembustølen mellom Storstein og Lille Stembustølen ligger en steinheller som ble kalt Bernts hytte. I Stembustøldalen ligger det en gruve, der tok man ut feltspat på 1800-tallet.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø