Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

4

Tur til Stembustølen 28. april 20021. Veggen inne i jordhytta ved Skarpenæring, mange har risset navnet sitt der.
2. Fra toppen av Stembustølen, gammelt grensemerke risset inn i fjellet.
3. Storstein Stembustølen.
4. Bernts hytte (steinheller).
5. Her har det stått en kvern, den står nå på bygdetunet i Sannidal.
6. En kvernstein fra kverna ligger igjen.
7. Wåsjøsetra.
8. En gammel stubbe på vei mot Hovstølen.


Turen med turistforeningen var på ca 6 timer med start fra Jambakkmyra. Flott tur. Se kartutsnitt.

8

5

6

7