Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Steinbru/VessjordetKjør forbi Støle kirke og videre på smal vei til siste huset på venstre. Du kan parkere like etter. Herfra går du på traktorvei over en steinbru, kanskje her navnet kommer fra. Nå får du et bratt fjell på høyre, med litt leting finner du en stor steinheller med en stor stein under som det er risset noen streker i, veldig utydelig, se bilde under. Hvor gammelt er dette? Helleren er et ypperlig tilholdssted, kanskje det har bodd folk her en gang? Helleren ligger ved Vessjordet.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø