Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

4

Stabbestad - Rapen - Bekkevika
24. april 20051. Her går turgjengen over demningen i Bjelkeviktjenn.
2. Her vi står nå har det en gang vært en isdamm, (ved Blåbærtjenn).
3. Liten stopp ved Storemyr.
4. Gammel slede ved Storemyr..
5. Trekkfuglene kommer.
6. Flott utsikt fra den gamle steinrøysa ved Rapen.
7. Rast i Ragnildsvik.
8. Det er fire flotte jettegryter ved Ragnildsvik.
9. Jettegryte ved Ragnildsvik. Her har et tre funnet sin plass.
10. Idyllisk plass mellom Ragnhildsvik og Bekkevika.
11. På vei mot Bekkevika.
12. På gammel vei mot Stabbestad.
Det var et strålende turvær. Sol og klar sikt langt til havs.
Trettien deltakere var med. Vi startet fra brygga på Stabbestad kl 10, og var tilbake kl 15, turen tok fem timer med pauser. Det er mye å se på i disse områdene. Flere steder så vi demninger fra istrafikken på 1800-tallet, vi gikk langs gamle veier og nedlagte gårder. Det ble lang pause i Ragnhildsvik, før turen gikk videre til Bekkevika, Myra, over Rognli, tilbake til Stabbestad. Se kartutsnitt.5

6

7

8

9

10

11

12