Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

4

Soppekilen - Hegrefjell
august 20051. Stor heller på Borteid.
2. Fine stier langs Soppekilen.
3. Inskripsjon ved Slåtta.
4. Flott utsikt fra Hegrefjell.
5. Steingjerder på Hegrefjell.
6. Nedre Soppekil.
7. Lite troll innerst inne i Soppekilen.
8. Bolt i Soppekilen.
9. Tegninger i fjell ved Båten.
10. Gammelt hus på Båten.
11. Innerst i Soppekilen. Båten.
12. Gammelt grensegjerde.
13. Eikeskog.
14. Arthur på Båtheia.
15. Fjellformasjon. Kjølen på en båt.
16. Inskripsjon på Eidet.
17. Ytterst på Eidet i Soppekilen.

5

6

7
Soppekilen og Hegrefjell har mange turopplevelser med fine stier og hilsener fra tidligere slekter i form av inskripsjoner i fjell.


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


lesmer