Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SkutevikkilenSkutevikkilen er en naturperle på østre Gumøy. Den lune bukta er i dag friluftsområde. Dette er også et perfekt startsted for en gåtur på de mange stier og veier på Gumøy, herfra er det merka løype til Gumøyknuten som har det høyeste punktet i skjærgården og flott utsikt. Bukta skal tidligere ha vært skjulsted for kaperskuter under krigene med Sverige og England tidlig på 1800-tallet. Det ble kapret mange fiendtlige skip og kaperfarten ble en viktig inntektskilde for Norge og Danmark. Ifølge et sagn skal en kapergast ved navn Fagerhus ha gjemt en kjele full av penger i en fjellhule like øst for Skutevikkilen. Fagerhus ble tatt av dage, og ingen har siden funnet skatten. Men det har vært mye snakk om Fagerhushola med pengekjelen siden den gang, og det har vært mange som har forsøkt å finne kjelen. For lenge siden var det en som fant en hule ved Knutebratten som man kunne gå inn i, han hadde observert noe som lignet et skjelett. Når han kom neste dag for å se nærmer på dette, hadde det vært et steinras og hula var borte.

Kart: 1712 IV Kragerø 1:50 000 eller Turkart Kragerø


+.

+.

+

+