Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SkrubbholmbåenSkrubbholmbåen ligger ved Skrubbholmen i Stavnesfjorden ved innseilingen til Fossingfjorden. Da Fossing Tresliperi var i drift tidligere, så hendte det rett som det var at lastebåter fikk kjenne denne grunnen. Ved bøyen er det ca. 0,8 meter dybde.

Posisjonen på merket er: N: 58 grader 55.169' Ø: 9 grader 31.746'.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø