Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SkåtøyKragerøs største øy. Ferja ut til Skåtøyroa, kan du sykle ut til Korset ca 7 km, eller ut til Krikken, bunkere fra krigen. Ta til høyre ved den kjempestore eika, som kanskje er det mest kjente landemerke på Skåtøy. På bilde til høyre ser du Eidkilkanalen, en kunstig bygget kanal som deler Skåtøy i to, arbeidet med kanalen ble påbegynt i 1924, og åpnet seg selv i 1926 da en av demningene brast. Ved innløpet til kanalen ser du Eidkiltrollet som er malt på bergveggen. Høyeste punkt er Darefjellåsen, god sti opp med eldre steintrapper. Det er også en heller på Skåtøy som kalles Hvistendahlhelleren. En bred fjellskrent med stort utheng, helleren ligger ikke så langt unna det lille og kjente huset i skogen "Pestas hus". Elefanten er en fjellformasjon som ligner en elefant, se boka KYSTEN VÅR bind I.

Se også internettsiden:
www.skatoy.net
www.skatoy-visefestival.org
www.oytunet.no

Kart: 1712 IV Kragerø 1:50 000 eller Turkart Kragerø


Pesta.

Skåtøy.

Skilting på Skåtøy.

Skåtøy.

Eika på Skåtøy.

Skåtøy.

Hvistendahlhelleren.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.
     

Bryggerveien til Skåtøyroa.

Skåtøyroa.

Skåtøyroa.

Utedoen ved Pestas hus.

Pestas hus.

Avstandsskilt ved roa.

Skåtøyroa.

Skåtøy.

Kammerkilen.

Kammerkilen.

Bryggerveien til Skåtøyroa.

Bryggerveien til Skåtøyroa.

Ødegårdskilen.

Ormøy.

Kammerkilen.

Kammerkilen.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Korset sett fra Arntsholmen.

Korset sett fra Arntsholmen.

Salg av poteter.

Lite rødt hus.

Skåtøy kirke.

Eidkiltrollet ved Eidkilen.

Skåtøy.

Ute ved Korset.

Flyfoto av Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Blåveis.

På Elefanten.

Ferja sett fra Elefanten.

Stranda ved Elefanten.

Anker.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.

Eidkilen.

Hvistendahlhelleren.

Hvistendahlhelleren.

Skåtøy.

Eidkilen.

Eidkiltrollet.

Hvem ligger her.

Røde bær på Skåtøy.

Skåtøy.

Fra Elefanten.

Bille.

Stien til Krikken.

Pesta ved Skåtøy kafe.

Skåtøy.

Eidkilkanalen.

Utbedring av Eidkilkanalen.

Navnetreet.

Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.


Jesper ved Skåtøyroa.


Skåtøy.

Skåtøy.

Skåtøy.


Eiketreet.


Pestas hus.


Skåtøy.


Skåtøy.


Skåtøy.


Korset.


Skåtøy.


Skåtøy.


Skåtøy.


Skåtøy.


Skåtøy.


Skåtøy sommerpensjonat.


Skåtøy sommerpensjonat.


Skåtøy sommerpensjonat.


Før kanalen ble åpnet.


Eidkiltrollet maleri.


Fra Eidkilen.


Fra Eidkilen.


Fra Eidkilen.


Fra Eidkilen.


Skåtøy kirke.

 

 

 


Skåtøy.


Eidkilkanalen.


Kan ennå finne rester av piggtrådsperringen som tidligere omkranset fortet. Selv om de karakteristiske "grisehalene" er kuttet bort, er ennå hullene synlige slik som her på bildet, ved hytten rett nordvest for kanonstillingene. Foto:Tormod Christiansen


Skåtøy.
kartutsnitt kartutsnitt kartutsnitt kartutsnitt