Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

SaltnevenNår jeg hører navnet "Saltneven" forbinder jeg det med seilforeningen. Kragerø Seilforening kjøpte Saltneven i 1948 av en Oslo-mann som hadde eid holmen siden 1930-årene, holmen ligger i Kragerøfjorden og er på ca. 40 mål.

www.krageroseilforening.no

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

   

Turstien.

Turstien.

Turstien.

Turstien.

Turstien.

Dommerbua.

Bilde 7.

Bilde 8.

Folksomt på Saltneven.

Diplom.