Søk i www.turer.no via Google:1

2

3

4

Tur til Røysvikheia 2. november 20031. På Tollhommen, hytta i bakgrunnen.
2. En liten rast ved en heller ved Hellerknutane.
3. Flott bjørkeskog.
4. Forbi en fjellvegg.
5. Fra toppen av Røysvikheia.
6. Tor Erik fyrer opp et bål.
7. Plantet granskog.
8. En spesiell fjellformasjon som blir kalt for Leivannstrollet.
Turen med turistforeningen var på ca 5 1/2 time og 14 km lang, med start fra smia ved Dobbe og Tor Erik Åsulfsen som turleder. Gikk over Tollhommen og videre bort til Røysvikheia, forbi hytta til Eikehaug og opp til Stormyrknuten. Vi var bare 3 stk på denne turen. Seint på året og overskyet var kanskje årsaken. Dette var siste turen til turistforeningen i år. Se kartutsnitt.

5

6

7

8