Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Ropen



Ropen er en liten holme med en liten hytte og et båthus, holmen ligger mellom Gumøy og Arøy. Øya var et sjøfuglreservat fra 1980 til 2009. Reservatet ble opphevet på grunn av lite hekkende fugl over flere år..

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

Ropen er et naturreservat .
   

Ropen.

Ropen.

Ropen.

Mange artige mønstre.

Ropen.

Ropen.

Ropen.

Ropen.

Ropen.