Søk i www.turer.no via Google:
DRANGEDAL KOMMUNE

Rønnomnibben615 moh. Spektakulær topp ved Bø i Tørdal. Vi tar den enkleste veien opp til Rønnomnibben. Fra Haslestad i Rønnomdalen går det en traktorvei opp til høyre. Ved første veiskille, ta til venstre. Neste veiskille er til høyre. Det blir det samme hvilken vei du velger her, de treffer hverandre lenger opp. Da er det bare å følge stien opp til Måna. Her flater det ut med mye bart fjell og små furutrær, vidt utsyn alle retninger.
Her ser vi Rønnomnibben som er målet. Det er lett å komme bort fra hovedstien, da det er flere småtråkk. Det er ett par dype kløfter med bratte skrenter som skal passeres på vei bort til Rønnonmnibben. Da kan det være greit å følge stien. Stien er ikke merket, men det er satt opp små steinvarder, eller "prestær" som de også blir kalt i Drangedal. De er til god hjelp. Når du nærmer det selve nibben, kan den se veldig bratt og utilgjengelig ut. På ut.no står det at det er litt enkel klatring opp det siste stykket før varden på toppen, men det er ikke værre enn at alle kan greie det. Det er nok noen som kan kvie seg for å gå opp her. Men hvis du tar til høyre for stien langs fjellet, da vil du etterhvert komme inn på stien som kommer fra Bø siden. Det er en liten omvei, men denne veien kan alle greie. Dette er den enkleste veien opp til Rønnomnibben for de som ikke liker høyder.
Toppen er forholdsvis flat med en flott varde med postkasse. Det er ikke veldig mange som har skrevet seg inn i boka. Ca 6-7 km og ca 3 timer i tid opp. Fantastisk tur.

Kart:

 


Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.

Tur til Rønnomnibben.


 
kartutsnitt