Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

RekevikaNavnet finnes flere steder langs kysten der det naturlig samler seg rekved, drivtømmer og annet som flyter i sjøen. Det har tidligere vært et lite småbruk med dyrkbar mark og husdyr, dyrene ble ofte satt på Matholmen for beite. Husene som sto her brant ned og det er bare grunnmurene som står igjen. I dag er Rekevika blitt et flott friområde.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Rekevika.

Rekevika.

Rekevika.

Grunnmuren står igjen.

Rekevika.
   
Fjellformasjon ved Rekevika.