Søk i www.turer.no via Google:
NISSEDAL KOMMUNE

ReinfossJettegrytene og tømmerrenna i Nissedal har blitt et populært turmål. Naturens eget badeland har blitt kommunens store turistattraksjon. En gammel tømmerrenne fra Dynjanfoss kraftstasjon har vært en mye brukt snarvei til jettegrytene, det er ca. 15 minutters gange på renna som er ca 60 år gammel. Enkelte steder går renna 10 til 15 meter over bakken. Tømmerrenna er nå stengt og må gå på eget ansvar. Du kan kjøre bil lenger opp, hvis du ikke vil gå på tømmerrenna. Tilsammen ca 1/2 time å gå opp til jettegrytene. Det må betales en avgift på kr. 50,- på veien inn. I mange år var jettegrytene en godt bevart hemmelighet som bare lokalbefolkningen kjente til, inntil Aftenposten får noen år siden hadde en helsides reportasje om de flotte fjellformasjonene. Før kraftutbyggingen var jettegrytene også en hemmelighet for lokalbefolkningen, de lå gjemt under de store vannmassene til elva Fyresåna. Først da elva ble lagt i rør, kom naturens former til syne.

Kart: 1512 I Gjøvdal 1:50 000
kartutsnitt