Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

ØyaØya har en del severdigheter. Veten har en flott utsikt over byen og skjærgården. Under Veten ligger Urene, en stor steinrøys med hule nede ved vannet, kan komme inn med liten båt. Sjøbadet er byens badeplass med toalettanlegg. Herfra går det gangbru bort til Lindvika som var badeplassen for øyfolket før gangbrua kom, her er det også flere jettegryter.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Plass til en liten båt i hola ved Urene .

Øya.

Øya.

Øya.

Øya.

Øya.

Øya.

Øya.

Øya.

Lindvika.

Gangveien til Lindvika .

Jettegryter i Lindvika .

Fyret på Galeiodden .

Gammel sti til Veten .

Jente sitter på den gamle ringen på Sjøbadet .

Jettegryter.

Her ser vi Øyvind i Vetehola.

Gammel transformator.

Gammelt dynamittlager.

Urene.

Vinter.

Vinter.

Vinter.

Øya sett fra brygga.

Øya sett fra Steinmann.

Vinter.

Vinter.

Vinter.

Øya 2013.

Lindvika 2013.

Lindvika 2013.

Øya.

Lindvika.

Utsikt fra Veten.

Bua ved Øybrua.

Lindvika.

Fra Veten.

Stien ned fra Veten.