Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

OterheiPlassen Oterhei ble ryddet og bygget mot slutten av 1800-tallet. Huset brant ned og et nytt hus ble oppført i 1920, sansynligvis ble da også veien anlagt inn til gården fra Brødløs. Det går en skogsvei fra Brødløs til denne flotte plassen i skogen ved Hullvann som er forfalt, det er bare huset som står. Det er nå i 2011 nye eiere. Det er en gammel gruve nedenfor Oterhei gården ved Hullvann.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Oterhei.

Oterhei.

Oterhei.

Oterhei.

Oterhei.

Oterhei.
   

Denne bygningen er borte.

Oterhei.

Oterhei.

Oterhei.

Oterhei.

Gruva ved Oterhei.

Oterhei.

Bildet er fra omkring 1915. Det var ofte at bøndene tok med seg kyrne til byen for å selge. Folkene på bildet er Nils Hestmyr (Nr. 2 fra venstre) sammen med sine tre sønner. De var bosatt på Oterhei. Andre mannen er Ole Bernsen Hulløen.
kartutsnitt