Søk i www.turer.no via Google:
GJERSTAD KOMMUNE

Østerholtheia - Kjølebrøndskilen22. februar 1999. Start ved E18 Østerholtheia. Turen er på ca 6-7 timer med pause. Etter 1 time ble vi angrepet av en Tiur (bilde 1). Elva som renner ned i Trollvann (bilde 2). Grilling av pølser ved Kroktjenn (bilde 3). Bilde 4 er fra Ilesjø og bilde 5 er fra Mørlandstjenna. Vi sparte en del tid ved å gå på isen. Ta med kart og kompass eller en GPS.

Bilde 1.

Bilde 2.

Bilde 3.

Bilde 4.

Bilde 5.