Søk i www.turer.no via Google:
GJERSTAD KOMMUNE

Ørnefjell

Turen opp til Ørnefjell starter på veien inn til Fjosbu. Veien inn til Fjosbu er bomvei, så vi velger å parkere bilen. Fjosbu er et flott gårdstun med flere flotte bygninger. Fra Fjosbu går det traktorvei/sti et langt stykke oppover mot Ørnefjell. Når vi nærmer oss selve Ørnefjell forsvinner stien gradvis, men enkelt å finne veien opp. 1-2 timer opp. Flott og vid utsikt på toppen av Ørnefjell.


Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.

Tur til Ørnefjell i Gjerstad.
 
kartutsnitt