Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

MørjeheiaA 212 m.o.h. Mørjeheia er kanskje det mest besøkte turområde i Kjølebrønd. Herfra kan du se både fjella i nord og havet i sør. Du kan gå opp flere steder, men den enkleste veien er fra Kjølebrøndkilen. Det går en fin sti opp fra det siste huset, på høyre side av veien, før du kommer til Kjølebrøndkilen. Stien går delvis i bratt terreng, men er den kjappeste veien mot toppen av heia, med Buheia som det høyeste punktet. (Navnet Buheia kommer av at det har stått en bu der i eldre tider). Toppen av heia er ganske flat med store myrer og fine svafjell. Tidligere har det vært mye tiurleik ved myrene. Det går en fin sti rundt hele heia, den er merket med steiner. Stien går over Vestheia med fine utsiktspunkt. Videre fortsetter stien over toppen av Buheia, tidligere har det stått en lang mast på toppen her, med en rød vimpel. (Denne kunne sees helt fra byen, Veten på Øya). Stien går videre mot heia som går ned til Litjenn, der ligger kobberkisgruva, dette er den eneste kobbergruva i Kragerø. Vet ikke hvor gammel og stor denne gruva er. Gruva er nå fylt med vann. Det er slagghauger med store trær på, som viser at det er lenge siden det har vært noen drift der. Falkenbergfluet, heias flotteste utsikt med en stupbratt fjellside. Navnet fluet betyr bratt fjell. Stien er delvis opparbeidet av Simon Nyhus, han har også målt runden til 7,5 km og ca 2 timers gange. Det kan også være et fint alternativ å gå stien ned Falkenbergdalen, rett under den steile veggen under Falkenbergfluet, med sine store steinblokker og heller. Her har det skjedd dramatiske ting. Hver skjærtorsdag samles det mellom 100 og 200 turlystne på toppen av Buheia for å grille, dette er en tradisjon.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Kragerø Turkart