Søk i www.turer.no via Google:
LARVIK KOMMUNE

MinnehallenMinnehallen fra 1926 ligger i Stavern. Den er reist til minne om de mange sjøfolk som satte livet til under første verdenskrig, men med minneplater også over dem som gikk ned under den annen. Hvis du går kyststien til Stavern går du forbi Minnehallen.

Kart: 1812 IV Stavern 1:50 000