Søk i www.turer.no via Google:
GJERSTAD KOMMUNE

MåvannVeien mellom Kroken og Gjerstad ved Måvann er det satt opp et minnesmerke over slipp som ble gjort av engelske fly 20. februar 1945. I løpet av tre slipp ble det tilsammen sluppet ned 48 containere med våpen, ammunisjon, sprengstoff og granater. Dette var utstyr som etterhvert ble fordelt rundt til motstandsfolk i Kragerø, Sannidal, Neslandsvatn og Drangedal. De tomme containerne ble senket i vannet. Måvann ligger omtrent midt i mellom Gjerstad og Neslandsvatn, derfor ble stedet valgt. Utstyret ble lagret ved Steinsvann, under en stor helle, før det ble fordelt. I 199o ble de hentet opp 26 containere av 20 mann på dugnad, de ble rengjort og levert til Forsvarsmuseet, Berg- Kragerø Museum og Sannidal Bygdetun.

Krigsminnemerke ved Måvann.