Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Lindheimsheia173 m.o.h. Over Lindheimsheia går den gamle kirkeveien som gikk til Kil. Kan fremdeles se noen steinsettinger etter veien, noen steder kan de være litt vanskelig å få øya på. Det har vært en del skauhogst her. På toppen av heia ligger det to store steiner, en på hver sin side av veien (det øverste bilde). Disse blir kalt for "Brursteinane". Vet ikke hvordan navnet er oppstått, men det kan kommme av at det var her brura satte seg ned for å hvile etter vielsen i Sannidal kirke. Over Løken er det også en plass som det heter "Bruresteinen". Det skal visst være samme historien om denne steinen.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø