Søk i www.turer.no via Google:
DRANGEDAL KOMMUNE

LiksteinenEn minnetavle ved ”Liksteinen” i Kjosen ble avduket lørdag 2. Juli 2011. Det ble hogd skog og ryddet opp for å få steinen synlig fra veien. De sier at steinen ble reist som et minne om likfølget som måtte stoppe grunnet et kraftig snøvær julaften 1349. Det var svartedauvinteren og følget var på vei til Omland kirke med syv lik for å gravlegges.
Sagnet sier at det var en kirke på Omland i gammel tid. Begynnelsen av 1980-årene var det snakk om å rydde rundt steinen, den eldste og viktigste minne de hadde i bygda, men først nå i 2011 ble det gjort. ”Liksteinen” er om lag 1,5 meter høy og står ved Singusdalveien

Det var mye regn i luften denne søndagen, da ble det en biltur. Liksteinen har vært i “skuddet” i det siste, så turen gikk til Singusdalveien i Kjosen denne gang. Har forsøkt å finne steinen tidligere uten hell, nå var det lettere å finne den, siden historielaget hadde ryddet rundt den, satt opp infotavle og en benk. Liksteinen står rett ovenfor veien til høyre når man kjører mot Singusdalen, ca 4 mil fra Kragerø, N 59°10.438 E 008°57. Jeg tok flere bilder av steinen fra alle vinkler da jeg plutselig fikk se et ansikt. Været bidro til en trolsk stemning, og i dette lyset kan man faktisk se ett trist ansikt. Det var så tydelig at man nesten kunne tro det ble hogget inn den gang steinen ble satt opp når Svartedauen herjet i Norge fra 1348 - 1350.