Søk i www.turer.no via Google:

1

2

3

4

Levangsheia 5. september 20041. Her ser vi en av mange informasjonstavler som er satt opp.
2. Gammel boplass Dalane.
3. Noen initialer på noen stokker i et uthus på Dalane, fra 1902.
4. Hovedrasten var ved Mørkvann.
5. Gapahuken ved Mørkvann.
6. Grensemerke mellom gårdene nedre og øvre Byttingsmyr.
7. Liten pause ved nedre Byttingsmyr.
8. Pause ved Gåsmyr. Her ser vi familien Steffensen og Else Bjørg Finstad.


Vi startet med biler fra kirketomten kl. 09.30. Startet å gå fra Stabbestad kl.10.15, vi var 13 stk. Ved Heibø kom det 3 stk til som ble med på turen. Tok første rast oppe på Slettlifjell kl.11.30. Gapahuken ved Mørkvann tok vi matpause kl.12.50. Turen var på ca 5 timer og 20 km lang. Det var Tor Erik Åsulfsen som hadde lagt opp turen. Flott tur i fint vær. Se kartutsnitt.


5

6

7

8