Søk i www.turer.no via Google:
ODDA KOMMUNE

LåtefossNesten alle har stoppet ved Låtefoss, fossen ligger ved veien like nedenfor Odda.

Kart: 1315 III Odda 1:50000