Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

LarsøyLarsøy er et friareal og eies av Kragerø kommune. Øya er en glemt perle i Hellefjorden. I 1950-årene ble det arrangert diverse stevner med sang og musikk på Larsøy. Det gikk båt fra Helle og Strand.

Kart 1712 IV Kragerø 1:50 000 eller Turkart Kragerø


Bilde 1.

Bilde 2.

Bilde 3.

Bilde 4.

Bilde 5.

Bilde 6.

Bilde 7.

Bilde 8.