Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LangøySøndag 20. september arrangerte Kragerø Fjordbåtselskap gruvevandring på Langøy. Denne gang var Christian Wiik guide, det ble mye gruvehistorie i regn. Wiik fortalte om Bjørnåsen, Kåsefjell, Fru Anker og Grevinne Wedel. Den lange stollen i grevinne Wedel er nå tømt for vann og kan fortsette arbeidet med å åpne gruven for besøk. Han fortalte også om planene for Stigergården. Der er et spennende prosjekt som er satt i gang på Langøy.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Langøy.

Langøy.

Gammel traktor.

Langøy.

Kirkegården.

Stein funnet ved kirkegården.

Stollen til Grevinne Wedel.

Langøy.

Velkommen inn.

Langøy.

Langøy.