Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

Langholmen ved BråtøyLangholmen ligger ved Bråtøy, midt på øya går det en gammel sti med oppmurte trappetrinn. Det ligger en del gammelt utstyr og jernskrot på øya, som tyder på at det har vært litt virksomhet her en gang.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

Langholmen.

Langholmen.

Langholmen.

Langholmen.