Søk i www.turer.no via Google:
Stavern, Nevlunghavn, Helgeroa, Ødegården
Kyststien langs Brunlaneskysten går mellom Stavern - Nevlunghavn - Helgeroa - Ødegården ved Barkevik, en strekning på 33 km. Kystien er kommet istand gjennom frivillige avtaler med grunneierne, og skal være en hjelp til turgåere for å komme fram til fots langs kysten.

MERKING AV STIEN. Kyststien er merket med blå maling på lave stolper, trær eller steiner. Ved veikryss er det ofte skilt.

FRAMKOMMELIGHET. Kyststien følger ferdselsveier som har vært i bruk over lang tid. Standarden på veien varierer med terreng og underlag, og kan enkelte steder være ulendt for deg som er dårlig til beins. Kartet viser hvor kystien er framkommelig med rullestol. Husk at kyststien går langs skog, fuktige strandenger og glattskurte svaberg.

NATUR. Brunlaneskysten har vekslende og rik natur, med variert plante og dyreliv. Kyststien slynger seg gjennom frodig svartorskog, over nakne svaberg, grunne viker og forblåste knauser. Opplevelsesmulighetene er mange når du har øyne og ører åpne! Vi er mange som er glad i og bruker kysten i fritid og arbeid.