Søk i www.turer.no via Google:

Må sjekke kartet først

Kyststien i Bamble

Ivarsand

Ivarsand


Kyststien i Bamble
5. mai 2013

Kyststien gjennom Bamble er en 62 kilometer lang strekning. Det er strekningen fra biblioteket på Stathelle i øst, til Kragerø grense ved Fossing i vest. Det er et fantastisk dugnadsarbeid av Bamble Turlag og velvillige grunneiere. Turistforeningen hadde lagt opp turen til Bamble denne flotte søndagen, det var Einar Wettre og Magne Sættem som tok oss med på en flott runde fra Ivarsand, Prisgrunn og ut til Stangodden. Vi gikk fra parkeringsplassen ved Ivarsand, en flott sandstrand, herfra gikk vi videre til prisgrunn, her liiger det store slagghauger og restene etter smeltehytta til nikkelverket som ble nedlagt i 1918. Nikkelholdig malm ble fraktet hit med taubane fra Meikjær og Nystein gruver på Feset. Nikkelverket var i drift kun 3 år. Stien gikk mellom flere små hyttefelt og ut mot Stangodden, her var vi innom en flott bevart gravhaug. Det var 18 stk med på den 8,3 km lange turen. Med pause var vi ute i ca 3,5 timer. Einar og Magne hadde lagt opp en flott tur.


Ivarsand

Ivarsand

Ivarsand

Ivarsand

Ivarsand

Ivarsand

Prisgrunn

Hvor skal vi

Utsikt fra Nikkelverket

Prisgrunn

Prisgrunn

Prisgrunn

Prisgrunn

Kyststien i Bamble

Kyststien i Bamble

Gravhaugen

Gravhaugen

Stangodden

Stangodden

Stangodden

Stangodden